Κανόνες προστασίας από αναπνευστική λοίμωξη σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Ακολουθούμε προσεχτικά. Δεν πανικοβαλόμαστε.